Методичний кейс

План роботи заступника директора з НВР 

на 2017 -2018 н.р.До теки заступника директора з НВР


Лист – контролю
заступника директора з НВР
2017 – 2018 н.р.Термін

виконання


Категорія


Зміст

 контролю

Форми

контролю

Форма

узагальнення

Вересень
Класні
Керівники,
вихователі
О6`єкт: планування виховної роботи класними керівниками та вихователями.
Мета: перевірити відповідність змісту планів кл. керівника та вихователя віковим особливостям учнів; актуальність поставлених завдань і відповідність їх завданням плану виховної роботи училища
Аналіз планів.
Співбесіди з класними керівниками та вихователями.
Виступ на МК класних керівників.
Вересень
Класні керівники,
практичний психолог

Об`єкт: рівень вихованості учнів

Мета: вивчити рівень вихованості учнів училища згідно відповідного моніторингу
Аналіз моніторингу рівня вихованості учнів
Аналітична довідка. Виступ на нараді при директорі.
Жовтень
Керівники гуртків та спортивних секцій

Об`єкт: тематичне планування гурткової роботи

Мета: перевірити відповідність тематичного планування програмам; методичну грамот-ність педагога у визначенні завдань роботи з учнівським колективом.
Перевірка планів. Відвідування занять.
Співбесіди з керівниками гуртків.
Аналітична довідка. Виступ на нараді при директорі.

 Листопад


Класні керівники

Об`єкт: перевірка плануючої документації  класних керівників

Мета: перевірити вміст та наповнюваність папок з методичними матеріалами класних керівників
Бесіда з класними керівниками
Аналітична довідка.
Грудень
Класні керівники, вихователі

Об`єкт: стан роботи по запобіганню правопорушень серед неповнолітніх

Мета: перевірити якість профілактичної роботи з учнями училища та індивідуальної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки, залучення їх до цікавого, плідного дозвілля, роботи в гуртках, секціях

Бесіди з учнями, класними керівниками, вихователями
Виступ на МК класних керівників.

Січень
 Класні керівники

Об`єкт: планування виховної роботи на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Мета: перевірити зміст виховних планів класних керівників

Аналіз планів роботи.  Співбесіди з кл. керівниками.
 Виступ на нараді.
 Березень


Педагогічні працівники, що атестуються

Об`єкт: система виховної роботи педагогів, що атестуються

Мета: дати оцінку стану виховної роботи викладачів, що атестуються.

Аналіз роботи вчителів. Співбесіди з учнями, батьками.
Аналітична довідка. Виступ на засіданні атестаційної комісії.
Квітень

Класні керівники , вихователі

Об`єкт: стан роботи з національно-патріотичного виховання

Мета: виявити рівень сформованості національно-патріотичних якостей учнів

Бесіди з учнями, відвідування заходів. Анкетування.

Аналітична довідка. Виступ на нараді при директорі.
Травень
Класні керівники,
Вихователі,  керівники гуртків

Об`єкт: підсумки роботи за навчальний рік

Мета: перевірити стан виконання планів ВР на рік, визначити результативність роботи педагогів і завдання на новий навчальний рік
Звіти класних керівників. Анкетування.
Аналіз виховної роботи. Виступ на педагогічній раді.