Вихователю учнівського гуртожитку

До теки вихователя гуртожитку

УВАГА!!!!!!!!!
План
дистанційної роботи
вихователів гуртожитку
з 16.03. по 03.04.2020 р.
п/п
Зміст і форми роботи
Прізвище, ім’я, по батькові вихователя
Дата
Відмітка про виконання
1.
Проведення он - лайн консультації із заступником директора з НВР, про організацію дистанційної роботи
Бряник С.М.,
Мельник Л.С.,
Павлович В.М.,
Савлук Н.П.,
Жданюк Н.А.
16.03.

2.
Здійснювати самоосвітню діяльність, а саме:
-         Проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації по темі «Булінг: причини, наслідки, заходи запобігання», освітня платформа EDERA
Мельник Л.С.,
Савлук Н.П.,
Бряник С.М.
 з 26.03.

3.
Опублікувати власні творчі доробки на освітніх сайтах «Методичний портал», «Учительський журнал он лайн», «Всеосвіта»
Бряник С.М.,
Мельник Л.С.,
Павлович В.М.,
Савлук Н.П.,
Жданюк Н.А.
з 16.03. по 03.04.

4.
Розробити авторську доробку та подати її на обласну виставку методичних матеріалів « Творчі сходинки педагогів Волині».
Створити сайт вихователя

Павлович В.М.
(атестується)
до 03.04.

5.
Розробити сценарій виховних заходів:
-         «Хліб – найцінніший скарб землі моєї»;
-         «Немає переводу добрим звичаям народу»


Савлук Н.П.


Мельник Л.С.
До 03.04.

6.
Проведення он - лайн консультації із заступником директора з НВР
Бряник С.М.,
Мельник Л.С.,
Павлович В.М.,
Савлук Н.П.,
Жданюк Н.А.
23.03.,
30.03.
                                                                                          
Графік
 чергування вихователів
в учнівському гуртожитку
з 16.03. по 03.04.2020 р.
 п/п
Прізвище, ім’я, по батькові вихователя
Дата
Відмітка про виконання
1.
Савлук Н.П.
16.03,
23.03.,
30.03.

2.
Жданюк Н.А.
17.03.,
24.03.,
31.03.

3.
Бряник С.М.
18.03,
25.03.,
01.04.

4.
Мельник Л.С.,
19.03,
26.03.,
02.04.

5.
Павлович В.М.
20.03.,
27.03.,
03.04.
Затверджую
заступник директора з НВР
__________О.С.Шумік

Графік
засідань школи лідерів
 учнівського самоврядування
ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ»
2019 – 2020 н.р.
№ п/п
Тема заняття
Дата проведення
Відповідальний
за проведення
1.
Лідер та лідерство. Основи лідерства
жовтень
Заступник директора з НВР, соціальний педагог
2.
Продуктивне спілкування – основа лідерства.
листопад
Соціальний педагог, практичний психолог
3.
Мистецтво публічного виступу
грудень
Заступник директора з НВР, практичний психолог
4.
Лідер у тобі. Мистецтво прийняття рішень
січень
Соціальний педагог
5.
Лідер і його команда
лютий
Практичний психолог, соціальний педагог
6.
Лідер і довіра.
березень
Заступник директора з НВР, соціальний педагог
7.
Лідер – це дія
квітень
Заступник директора з НВР, практичний психолог,
8.
Кодекс лідера
травень
Заступник директора з НВР, соціальний педагог
9.
Шлях до «я» - ідеалу
червень
Соціальний педагог, практичний психолог

Інформаційний лист
вихователям гуртожитку
 «Організація виховної роботи у 2019– 2020 н.р.»
Нормативні документи:
Керуємося :
                    Базові:
1.     Орієнтовне положення про організацію виховної роботи в професійно – технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки, наказ МОН України від 16.04.2002 № 257
2.     Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно – технічному навчальному закладі, лист МОН України від 09.07.2011 р.№1-9 – 252
3.     Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, наказ МОН України ві 31.10.2011 р. № 1243
             Супутні :
1.     Стратегія національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580-2015
2.     Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді , наказ МОН України № 1-3 -148 від 24.03.16 р.
      
       Важливо:
      1.Лист МОН України від 24.06.2015 р. №1-9-302 «Щодо протидії сепаратизму та антиукраїнській пропаганді та антиукраїнській ідеології в системі освіти»
                 Звернути увагу:
       1.Про заходи з відзначення 100 – річчя подій Української революції 1917 – 1921 рр., указ Президента України від 22.01.2016 р.№ 17-20-2016
     2. Відзначення  пам’ятних дат у рамках Року Державності України, лист МОН№ 1-3-148 від 24.03.2016 р.
  Методичні рекомендації щодо організації роботи
Ø Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016 – 2017 н.р., лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 р. № 2.1- 10 – 1828
Ø Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно – масової роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016 – 2017 н.р., лист Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 р. № 2.1- 10-1855

НА КОНТРОЛІ

Документ
Дата контролю
1.
План виховної роботи на вересень 2016 р.
07.09.2016
2.
План виховної роботи на жовтень 2016 р.
29.09.2016.
3.
Створити учнівський актив поверхів. Подати списки учнівського активу заступнику з НВР
15.09.2016
4.
Соціальний паспорт поверху
До 01.10.2016
5.
Взяти участь у конкурсі стінгазет, присвячених Міжнародному Дню Миру
21.09.2016
6.
Взяти участь в акції « Запали свічку»
09.09.2016

Рекомендації :
1.     Урізноманітнити форми і методи національно – патріотичного виховання учнів, активно залучати до роботи учнівський актив.
2.     Сформувати банк даних досвіду роботи по основним напрямкам виховання.

3.     Провести моніторинг серед учнів поверху про зайнятості учнів в позаурочний час, їх пропозиції щодо якісного проведення виховних та позаурочних заходів, по облаштуванню кімнат та гуртожитку вцілому. 


ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ІНДУВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Основні форми дії на індивіда:
 індивідуальна бесіда;
індивідуальна допомога;
індивідуальне завдання;
індивідуальне доручення;
індивідуальний контроль.
  Індивідуальна бесіда вимагає від вихователя: попередньої підготовки, продумування інформації, вибирання засобів і прийомів залежно від особливостей співбесідника і його стану.
Індивідуальна допомога виховує учня тоді, коли вихователь не нав'язує, а пропонує раду, свою підтримку або схвалення.
 Індивідуальне завдання має мету залучити вихованця в активну учбову роботу, спортивну секцію, кружок.
Індивідуальний контроль – обов'язкова форма для формування кращих якостей і здібностей що вчиться, яка дозволяє вихователеві оцінити динаміку розвитку особи.
Нормативно – правова

           документація

Пам’ятка
вихователю учнівського гуртожитку
професійно – технічного навчального закладу
Перелік документів
вихователя учнівського гуртожитку
1.    Положення про учнівський гуртожиток.
2.    Паспорт гуртожитку.
3.    Розпорядок робочого дня вихователя.
4.    Посадові інструкції.
5.    Правила внутрішнього розпорядку учнівського гуртожитку.
6.    Правила техніки безпеки в гуртожитку.
7.    Положення про організацію чергування.
8.    Положення про організацію і проведення огляду – конкурсу на кращу кімнату.
9.    Методична проблема.
10.                      План виховної роботи в гуртожитку на рік.
11.                      План виховної роботи вихователя на місяць.
12.                      План виховної роботи вихователя з дітьми – сиротами( при потребі).
13.                      Положення про Раду гуртожитку.
14.                      Робота з батьками ( матеріали, окрема папка).
15.                      Робота з учнями( матеріали, окрема папка).
16.                      Банк даних учнівського колективу.

ПЕРЕЛІК
 прав і обов’язків мешканців гуртожитку
ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ»

І. Мешканець гуртожитку  має  право:
1.1.Користуватись приміщеннями культурно-побутового і навчального призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами.
1.2.Обирати Раду гуртожитку та бути обраним до її складу.
1.3.Вимагати від завгоспа, коменданта та інших посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, що прийшло у непридатність, якщо це не відбулося через недбале відношення мешканців до даного майна.
1.4.Брати участь через Раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращанням житлово-побутових умов, організацією роботи гуртожитку і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та ін.
1.5.Брати участь в організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності в гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращання цієї роботи.
1.6.Звертатися зі скаргами до керівництва ПТНЗ на роботу обслуговуючого персоналу та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток; нормам обладнання та утримання гуртожитків.
1.7.Вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні .

ІІ. Мешканці гуртожитку  зобов’язані:
2.1.Знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку.
2.2.Використовувати надані площу та обладнання в гуртожитку за призначенням, дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна й інвентарю гуртожитку.
2.3.Забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентарю гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання.
2.4.Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади.
2.5.Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.
2.6.Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.
2.7.Економно витрачати теплову та електричну енергію, воду, газ.
2.8. Брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.
2.9.При залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вахтеру; повідомити про від’їзд вихователя.
2.10.Особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камери схову гуртожитку.
2.11.При залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику за межі населеного пункту, в якому розташований гуртожиток, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку, а особисті речі – до камери схову.
2.12.По закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на проживання виїхати з гуртожитку у двотижневий термін, оформити необхідні документи про вибуття в паспортній службі, військкоматі (юнакам).
     ІІІ. Мешканцям  гуртожитку  забороняється:
3.1.Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.
3.2.Проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.
3.3.Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, пожежні  проходи, запасні виходи, коридори.
3.4.Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.
3.5.Проводити переробку або ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а неунормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється.
3.6.Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишити їх у приміщенні після 21.00.
3.7.Самовільно змінювати дверний замок.
3.8. Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з’являтися в гуртожитку в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння.
3.9.У період з 22.00 до 6.30  грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру.
3.10.Утримувати в приміщеннях гуртожитку тварин.
3.11.Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік чергування.
ІV. Заохочення  та стягнення  щодо  мешканців гуртожитку
4.1.За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната гуртожитку», у  культурно-масових заходах, роботі з покращання умов проживання і побутового  обслуговування  мешканці  гуртожитку  заохочуються:
     - оголошенням подяки;
     - нагородженням  пам’ятними  подарунками;
     - нагородженням грошовою премією;
4.2.Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами  обладнання  гуртожитків».
4.3.За порушення правил внутрішнього  розпорядку і денного  режиму в гуртожитку на  мешканців накладаються стягнення:
     - зауваження;
     - догана;
     - сувора догана;
     - непоселення в гуртожитку на наступний рік;
     - виселення з гуртожитку;
     - виключення з навчального  закладу.

Положення про учнівський гуртожиток

ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ»


1. Загальні положення
1.     Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку ДПТНЗ « Камінь – Каширське ВПУ », користування цим гуртожитком та його утримання.
2.     Учнівський гуртожиток навчального закладу призначається для мешкання учнів на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього. Вільні місця в гуртожитку можуть використовуватися власником навчального закладу для створення готелю, за погодженням з профспілковим комітетом.
3.     Під гуртожиток надається спеціально збудований або перебудований з цією метою будинок. Не допускається розміщення гуртожитку у підвалах і цокольних поверхах. Учнівські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.
4.     Учнівський гуртожиток знаходиться в підпорядкуванні навчального закладу, може мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.
5.     У гуртожитку для мешкання одинаків при необхідності можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих секціях гуртожитку. Секції можуть підрозділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, пансіонного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості проживання, що визначається власником навчального закладу і погоджується із профспілковим комітетом.
6.     Проживання в учнівських секціях працівників навчального закладу, сторонніх осіб, розміщення підрозділів закладу, а також інших організацій забороняється.
7.     У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.
8.     Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування приймається власником навчального закладу при погодженні з профкомом.
9.     Заселення гуртожитку здійснюється після створення в ньому необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.
10.                       Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, погодженими із профспілковим комітетом.
11.                       Права і обов’язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником навчального закладу та погоджуються з профспілковим комітетом.
12.                        Гуртожиток не підлягає приватизації. (Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «ПРО освіту», Закон України «Про власність», Закон України «Про професійно – технічну освіту».)

II. Надання житлового місця в гуртожитку

13.                       Розміщення учнів у гуртожитку здійснюється згідно з Положенням про учнівський гуртожиток, що розробляється та затверджується навчальним закладом спільно з профспілковим комітетом у відповідності з Типовим положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.
14.                       На підставі рішення про надання місця в гуртожитку власник навчального закладу укладає угоду із учнем на проживання у гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається адреса і номер кімнати.
15.                       Облік ордерів та мешканців у гуртожитку, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
16.                       Місце для розміщення сторонніх осіб та працівників навчального закладу в гуртожитку визначаються рішенням  власника виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на державне замовлення підготовки кадрів.

III.    Користування житловою площею в гуртожитку

17.                       Вселення в учнівський гуртожиток учнів здійснюється комендантом, на підставі виданого ордеру.
Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.
18.                       Порядок користування гуртожитком учнями, які знаходяться у відпустках, на канікулах визначається з урахуванням їх побажань власником навчального закладу.

IV.    Виселення із учнівського гуртожитку

19.                       При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) учні залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.
20.                       У випадках, коли з поважних причин учень не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника і профкому навчального закладу цей термін може бути продовженим.
21.                       Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання у гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки.
22.                       Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.

V. Плата за житло та послуги
23.                       Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
24.                       Перелік обов’язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку власником навчального закладу.
25.                       Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості. Плата за користування гуртожитком стягується із мешканців гуртожитку за весь час проживання.
26.                       Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

VI.    Порядок надання місць у гуртожитку учнівським сім'ям

27.                       Місця в учнівському гуртожитку для розміщенні сімейних учнів визначаються спільним рішенням власника і профком учнів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітар них норм мешкання.
28.                       Заселення учнівських родин здійснюється за ордерами, що видає власник навчального закладу.
29.                       Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина учні.
30.                       Проживаючі в гуртожитку сімейні учні керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в учнівському гуртожитку.
31.                       Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла.

VII.   Обов’язки власника гуртожитку

32.                       Безпосереднє керівництво господарською діяльністю га експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється комендантом гуртожитку.
33.                       Власник гуртожитку зобов’язаний:
-         суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;
-         утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними правилами;
-         укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим «Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;
-         забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;
-         своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
-         забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт приміщень гуртожитку, території;
-         надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
-         переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
-         укомплектовувати штат гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
-         сприяти радам учнівських гуртожитків у розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
-         здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
-         забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
-         забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
34.                       Власник навчального закладу призначає завідуючого гуртожитком (коменданта) з урахуванням думки профспілкового комітету.
35.                       Завідуючий гуртожитком (комендант) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.
36.                       Матеріально відповідальною особою гуртожитку є: завідуючий гуртожитком (комендант).
37.                       Завідуючий гуртожитком (комендант) зобов’язаний:
-         проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого власником навчального закладу, і паспорта;
-         надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;
-         ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з "Положенням про гуртожиток", "Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної і техніки безпеки;
-         своєчасно виселяти учнів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
-         вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;
-         подавати власнику навчального закладу пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;
-         забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.
38.Завідуючий гуртожитком  спільно з радою гуртожитку або при необхідності директор, профком навчального закладу розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

VIII. Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт

39.              Експлуатація гуртожитку здійснюється дирекцією навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.
40   Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів навчального закладу та бюджетні кошти.
41.           Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів учнів та мешканців і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
42  Керівник навчального закладу, у підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію й утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.


ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
вихователя учнівського  гуртожитку
 ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Вихователь ПТНЗ є представником  педагогічного колективу, головним організатором виховного процесу в гуртожитку.
1.2.Вихователь  організовує і проводить позаурочну культурно-масову роботу з учнями,  які проживають в гуртожитку.
1.3.Вихователь прищеплює  навички організаторської роботи  членам Ради гуртожитку, розвиває в них почуття ініціативи, творчості, самостійності і відповідальності.
II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
2.1.Вихователь вивчає  індивідуальні  особливості, інтереси  та нахили учнів, їх відношення  до навчання, праці,  громадських доручень. Особливу  увагу  приділяє роботі з дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.
2.2.Організовує контроль за підготовкою учнями домашніх завдань.
2.3.За допомогою педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування організовує змістовне дозвілля учнів у позаурочний час. Особливу увагу  приділяє проведенню заходів у вихідні та святкові дні.
2.4. Разом з керівником фізичного виховання, керівниками спортивних секцій проводить спортивно-оздоровчі заходи, змагання, походи .
2.5.Турбується про створення необхідних умов для навчання, побуту, відпочинку учнів, організовує роботу із самообслуговування, благоустрою кімнат,  приміщень гуртожитку, збереження майна.
2.6.Забезпечує умови охорони життя дітей, які мешкають у гуртожитку, особливо дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки.
2.7.Разом з Радою гуртожитку  організовує огляд-конкурс «Краща кімната в гуртожитку».
2.8.Веде індивідуальну роботу з учнями, особливо з педагогічно запущеними, схильними до правопорушень, створює умови нетерпимості до порушників порядку і норм проживання в гуртожитку.
2.9.Проводить пропаганду здорового способу життя, правильного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування, боротьби з курінням, алкоголізмом, і наркоманією.
2.10.Озброює учнів знаннями щодо основ особистої гігієни, надання першої медичної допомоги, організовує чергування учнів та самообслуговування.
2.11.Формує етику взаємовідносин між учнями, між юнаками та дівчатами, поважне ставлення до старших.
2.12.Разом із комендантом здійснює поселення учнів в гуртожиток, при необхідності проводить переселення до іншої кімнати (при узгодженні з комендантом), організовує роботу з благоустрою території гуртожитку, прищеплення учням культурно-гігієнічних навичок, контролює санітарний стан кімнат, секцій, інших приміщень, привчає учнів до охайності і чистоти.
2.13.Домагається дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, норм та культури поведінки, проводить щоденну вечірню перевірку учнів, контролює своєчасність повернення їх у  гуртожиток.
2.14.Вихователь веде відповідну документацію (плани роботи, журнали обліку, щоденники спостережень, журнали інструктажів тощо).
2.15.Бере участь у роботі методичної секції з виховної роботи, засідань педагогічної ради, батьківських зборів, співпрацює з органами учнівського самоврядування, підтримує тісний контакт з майстрами в/н, класними керівниками, іншими педагогічними працівниками, батьками, громадськістю.
2.16.Негайно повідомляє керівництво ПТНЗ про надзвичайні, екстремальні ситуації, нещасні випадки, організовує надання першої медичної допомоги, звертається в разі необхідності до правоохоронних органів, служб МНС  тощо.
2.17.Особисто дотримується вимог з охорони праці, гігієни і санітарії.

III. ПРАВА
Вихователь гуртожитку має право:
3.1.Брати участь у роботі засідань педагогічної ради, методичних комісій, батьківських зборів, конференцій, в обговоренні питань навчально-виховної роботи і вносити пропозиції з її покращання.
3.2.Вносити пропозиції  щодо заохочення учнів за  активну участь  у громадському житті, успіхи в змаганнях, зразковий побут і зразкову поведінку, а також, про накладання стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.
3.3.Порушувати питання перед адміністрацією ліцею, пов'язані з покращанням побутового обслуговування учнів.
3.4.Вихователю, який має відповідну освіту, педагогічний досвід дозволено вести  викладацьку роботу у встановленому порядку за додаткову оплату.

     ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Вихователь несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання службових обов'язків та перевищення наданих прав.
4.2.Несе безпосередню відповідальність за стан виховного процесу та організацію позаурочної, побутової роботи з учнями, які проживають у гуртожитку.
4.3.Несе відповідальність за умови проживання, безпеку життєдіяльності, санітарно-гігієнічний стан приміщень для дітей-сиріт та учнів, позбавлених батьківської опіки.
4.4.Відповідає за безпечні умови проживання в гуртожитку, дотримання учнями санітарних норм, своєчасне проведення інструктажів, а також своєчасне повідомлення про порушення учнями правил проживання в гуртожитку.


V. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

5.1.Вихователь призначається наказом директора, як правило, з числа осіб з вищою або середньою спеціальною освітою, які мають досвід роботи з молоддю.
5.2.Вихователю, який має відповідну освіту, педагогічний досвід, дозволяється вести викладацьку роботу у встановленому порядку.
5.3.Вихователю можуть встановлюватись за результатами атестації кваліфікаційні категорії відповідно до кваліфікаційних вимог:
     - спеціаліст вищої категорії;
     - спеціаліст І категорії;
     -  спеціаліст ІІ категорії.
     VІ. ПОВИНЕН ЗНАТИ
6.1.Основні  закономірності  становлення особистості, педагогічну теорію та методику виховання; основи державної молодіжної політики, громадського і трудового законодавства, вікову фізіологію і методику виховної роботи.
6.2.Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини.
6.3.Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання,
6.4.Передовий досвід з питань національного виховання, профілактики девіантної поведінки, пропаганди здорового способу життя тощо.
     VІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
7.1.Вихователь веде свою роботу під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи у тісній взаємодії з майстрами в/н, класними  керівниками,  керівниками гуртків, бібліотекарем.
7.2.У своїй роботі вихователь керується законодавчими актами, вказівками та іншими розпорядженнями директора, правилами внутрішнього розпорядку і Статутом ПТНЗ.

ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку учнівського гуртожитку
ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ»
І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1.  Вселення   учнів,   в   окремих   випадках   мешканців   в   учнівський   гуртожиток здійснюється   за   погодженням   із   профкомом   по   ордерах,   виданих   власником навчального закладу.
2.  Особа, якій надається гуртожиток, зобов'язана особисто пред'явити паспорт і здати завідуючому гуртожитком /коменданту/ ордер на право зайняти місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж по техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури,  вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком   звільнення   гуртожитку.   Інструктаж   здійснюється   завідуючим гуртожитком.
II. УМОВИ   ПРОЖИВАННЯ
1.   У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписаний старостою кімнати, зберігається у завідуючого гуртожитком /коменданта/. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
2.Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
3. Вхід до гуртожитку дозволяється:
- учням до 21.30-00
- мешканцям даного гуртожитку до 01-00 години по пред'явленню перепустки. Після 01-00 години вхід дозволяється у виключних випадках по заздалегідь виданому письмовому дозволу завідуючого гуртожитком;
-  при  вході  до   гуртожитку  відвідувачі   пред'являють   черговому  документ,   що посвідчує особу і реєструється  в  книзі відвідувачів. 
Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб. Вхід до гуртожитку сторонніх осіб суворо забороняється.
3.   Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом, розробленим учнівською радою і погодженим з заступником директора з НВР.
Усі заходи повинні закінчуватись до 21-00 години.
З 22-00 години і до 7-00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша.
4.Усі     мешканці     гуртожитку     залучаються     до     господарських     робіт     по самообслуговуванню. Щоденно виконують роботи по підтриманню порядку і чистоти в своїх
жилих і робочих кімнатах.
III. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ .
1.    Мешканці гуртожитку мають право:
-   користуватися   приміщеннями   учбового   і    культурно-побутового    призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
-   вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів,  постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
-   обирати раду учнівського гуртожитку і бути обраним до її складу;
-   брати участь через раду у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-  побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання і оформлення жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;
-     звертатися    зі    скаргами    до    керівництва    навчального    закладу    на    роботу обслуговуючого   персоналу   і   житлово-побутові   умови,   які   не   відповідають   вимогам Положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.
-  використовувати   надані   площу   та   обладнання   в   гуртожитку   за   призначенням, дбайливо   ставитись  до  державної  власності  -  приміщень,   обладнання,   майна  й інвентарю гуртожитку.
- відшкодовувати     заподіяні     матеріальні     збитки     у     відповідності     з     чинним законодавством.
- брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.
3. Мешканці гуртожитку зобов'язані:
-  знати  і   суворо  дотримуватись   правил   внутрішнього   розпорядку  і   розпорядку денного в гуртожитку;
-  дотримувати    чистоту    і   порядок   в   житлових   кімнатах,    місцях   загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і секції;
-  дбайливо   ставитись   до   державної   власності   - приміщень,   обладнання,   майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію і воду;
-  своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком,постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;
-  особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;
-  при залишенні кімнати мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна,   здати ключ від кімнати черговому вахтеру;
-  своєчасно давати заявки на ремонт електричного,  сантехнічного обладнання і меблів;
-  відшкодовувати    заподіяні    матеріальні    збитки    у    відповідності    з    діючим  законодавством;
-  про   всі   надзвичайні   події   у   гуртожитку   терміново   сповіщати   завідуючого гуртожитком і раду гуртожитку;
-  дотримуватись   правил   техніки   безпеки,   пожежної   безпеки   при   користуванніелектричними приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців
підлягають реєстрації у завідуючого гуртожитком);
-  при залишенні гуртожитку на довгий час (більше одного тижня), а також при виїзді на канікули або  практику,  письмово попереджувати завідуючого  гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати завідуючому гуртожитком, а особисті речі до камери схову;
-  по закінченні навчання в навчальному закладі або при закінченні строку дії договору мешканці повинні виїхати із гуртожитку в двотижневий строк;
-  при   тимчасовому   виїзді   із   гуртожитку   повідомити   про   це   старосту   кімнати (повідомити адресу, куди від'їжджає).
3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
-   самовільно переселятися із однієї кімнати в другу;
-  переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати в іншу або виносити з робочих кімнат;
-  прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах;
-  наклеювати або прибивати на стінах і шафах об'яви, розклади, фотографії, малюнки та інше;
-  проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;
-  самовільно замінювати дверний замок;
-  залишати сторонніх осіб після 22-00 години і на ночівлю;
-  приносити і вживати спиртні напої, курити в жилих і робочих кімнатах, з'являтись до гуртожитку у нетверезому стані;
-    створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;
-   тримати домашніх тварин.
- проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.
 - переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, пожежні проходи, запасні виходи, коридори.
-  зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини,  вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.
      - проводити  переробку або ремонт електроустаткування;  без дозволу адміністрації гуртожитку    вмикати    унормовані    електропобутові    прилади.
       - у період з 22.00 до 6.30   грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру.
IV. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
1.    За активну участь в культурно-масових заходах і роботі по покращенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:
-  об'явою подяки;
-  нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією;
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим "Типовими нормами обладнання гуртожитків".
2.    За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
-  зауваження;
-  догана;
-  сувора догана;
-  виселення з гуртожитка;
-  не поселення в гуртожиток на наступний рік.
3.     Заохочування  і  стягнення  мешканцям  гуртожитку  у  встановленому  порядку виносяться директором навчального закладу за поданням ради гуртожитку та завідуючого гуртожитком.


  
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію чергування в  учнівському гуртожитку
ДПТНЗ «Камінь – Каширське ВПУ »
І. Загальні положення
1.1.   Черговий по гуртожитку здійснює функції з виконання Правил проживання в гуртожитку та забезпечує виконання режиму дня мешканцями гуртожитку, організовує та проводить заходи з дотримання належного санітарного стану на поверхах.
1.2.   Чергування в гуртожитку здійснюється згідно з графіком, складеним вихователем.
1.3.   Черговий учень під час чергування безпосередньо підпорядковується коменданту гуртожитку.

II. Обов'язки чергового по гуртожитку
2.1. Вихователь призначає чергового учня згідно з графіком чергування.
2.2. Прийом чергування здійснюється о 8:00. Черговий звітує вихователю о 15:00 про виконану роботу.
2.3. Комендант проводить інструктаж з охорони праці під час чергування.
2.4. Комендант безпосередньо несе відповідальність за організацію та виконання обов'язків чергового, особливо звертає увагу на стан техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки гуртожитку, слідкує за доцільністю витрат енергоносіїв (електро- , тепло- , водопостачання) по кімнатах загального користування та блоках.
III. Права чергового учня по гуртожитку
Черговий учень має право:
3.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення організації чергування.
3.2. Клопотати про своєчасне забезпечення чергових інструментами та іншими необхідними засобами для якісного чергування.
РОЗПОРЯДОК
дня учнів гуртожитку
№ з/п
Найменування
Час
1
Підйом, зарядка
6:30-6:45
2
Ранковий туалет, прибирання кімнат та секцій
6:45-7:15
3
Сніданок
7:15-7:45
4
Заняття в навчальному закладі та секціях
8:00-17:30
5
Самопідготовка до занять
17:30-18:30
6
Вільний час
18:30-21:00
7
Вечірня перевірка учнів година
21:00-21:30
8
Вечірній туалет
21:30-22:00
9
Відбій
22:00

ІНСТРУКЦІЯ
 для чергового по гуртожитку
        прибирання гуртожитку проводиться щоденно та додатково 1 раз на тиждень (санітарний день - четвер);
        необхідне приладдя для прибирання приміщення:
٭                  відра;
٭                  швабри;
٭                  ганчірки;
٭                  хлорка;
٭                  миючий порошок;
٭                  мило.
При щоденному прибиранні чергові повинні проводити:
         вологе прибирання (вранішнє та вечірнє);
         виносити сміття о 7:15 та 21:00.
При генеральному прибиранні чергові повинні:
        вимити панелі, двері, підлогу порошком;
        вимити кімнати відпочинку та побутові кімнати, блоки;
        вимити вікна, підвіконня;
        зняти павутиння зі стелі;
        протерти плафони.

ОБОВ’ЯЗКИ
чергових по секціях та в побутових кімнатах
1.           Чергові слідкують за чистотою та порядком у секціях та в побутових кімнатах  протягом дня.
2.           Здійснюють вологе прибирання вранці та ввечері о 6:30 та о 21:00.
3.           Сміття виносять, коли наповнені відра.
4.           Чергові слідкують за роботою електроплит та своєчасним їх вимкненням.
5.            Чергові, коли йдуть на заняття, повинні залишити секцію і побутові кімнати  в зразковому порядку.